Hampaiden valkaisu

`Hampaiden valkaisu | Studiodent

Britesmile valkaisumenetelmä on ensimmäinen Suomen tullut valoaktivoituun valkaisuun perustuva, hammaslääkärin vastaanotolla tehtävä valkaisumenetelmä. Studiodent on aloittanut valkaisut Britesmile menetelmällä vuonna 2004 toisena vastaanottona Suomessa.

 

Meillä käytössä oleva hampaiden valkaisumenetelmä on Britesmile. Se perustuu valkaisuaineen sekä patentoidun valolähteen yhteisvaikutukseen. Menetelmä on tullut suomeen vuonna 2003, mutta maailmalla sillä on tehty turvallisesti valkaisuja jo yli 20 vuotta. Meillä on käytössä yksi Suomessa olevasta kolmesta laitteesta - laitteita ei ole myynissä vaan kaikilla laitetta käyttävillä on lisenssisopimus ja valmistajan antama koulutus valkaisutoimenpiteen suorittamiseen.

Vastaanotolla tehtävän valkaisun kokonaiskesto valmisteluineen on 1,5 tuntia. Itse valkaisuaika on noin tunnin. Tällöin saavutetaan vaaleusaste ( 8-12 värisävyä vaaleampi), joka on vielä luonnollinen. Esimerkkinä voi todeta, että lopputulosta vaaleampaa värimallia ei hammasvärikartoissa juurikaan ole.

Vastaanotolla tehtävä Britesmile-valkaisu on hammaskudokselle turvallinen. Puolueettomissa yliopistotutkimuksissa hampaalle ei ole todettu syntyvän Britesmile valkaisussa kiille- tai muita vaurioita. Britesmile valkaisun turvallisuus perustuu valon ja valkaisuaineen yhteisvaikutukseen. Erikoisvalon vuoksi voimme käyttää miedompia valkaisuaineita. Esimerkiksi markkinoilla olevien kotivalkaisuaineiden vetyperoksidipitoisuus on yli puolet suurempi Britesmile-tuotteisiin verrattuna. Siitä huolimatta hoitotulos on monin kertaisesti vahvempi kuin kotivalkaisussa.

Hoitotuloksen säilymisen varmistamiseksi tärkeintä on hyvä kotihoito. Britesmile tuoteperheeseen kuuluu mm. kotihoitotuotteita, joilla valkaisutulosta voi ylläpitää.

Ennen valkaisuun tuloa voidaan tarvittaessa varata konsultointiaika, jossa selvitetään alkutilanne. Hammaskivi on syytä poistaa ennen valkaisua, jotta lopputulos on paras mahdollinen.