Työterveyshammashoito

Työterveyshammashoidon järjestäminen yrityksessä:

Työterveyshammashoito on järjestely, jossa yritys maksaa joko kokonaan tai osittain työntekijän hammashoidon kustannukset. Hyvin hoidettu työterveyshuolto osoittaa henkilökunnan arvostusta ja suun terveydenhoito on työterveyshuollon luonnollinen osa. Oikein järjestettynä säännöllisellä ja ennaltaehkäisevällä hammashoidolla saadaan aikaan hyvää terveyttä varsin kohtuullisin kustannuksin.

Työterveyshammashoitosopimus tuo yritykselle joukon etuja, joista tärkeimpiä ovat:

Kilpailuetu

Sekä työnantajien - että palkansaajien keskusjärjestöt arvioivat vuosittain omissa laskelmissaan työntekijöiden sairauspoissaoloja eri aloilla. Näiden tilastojen sekä työterveyshammashoito-sopimuksen tehneiden yritysten kokemusten perusteella voidaan helposti osoittaa järjestelmällisen työterveyshammashoidon edut työnantajalle.

Hammashoidon järjestäminen vähentää monessa tapauksessa myös työntekijöiden sairauspoissa-oloja. Hammaslääkäripalvelujen keskittäminen sopimuksella yhteen paikkaan poistaa myös usein työntekijöiden tarpeen hakea palveluita kauempaa. Tämä on sekä työntekijälle että yritykselle monesti työajan menetyksen muodossa kallista.

Säännölliset tarkastukset ja järjestelmällinen hammashoito ovat henkilökunnastaan huolehtivan yrityksen keino erottua kilpailijoistaan. Järjestelmällinen hammashoito edustaa yritykselle pientä kustannuserää henkilöstökuluissa. Työterveyshammashoito on myös työntekijöiden keskuudessa arvostettu etu.

Hammaslääkäriasema Studiodentin hammashoito-ohjelmaan voidaan liittää myös henkilökunnan perheenjäsenet ilman, että siitä koituu kustannuksia yritykselle.

Vähennyskelpoinen kulu yritykselle

Järjestelmällisen työterveyshammashuollon kustannukset ovat yritykselle kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen kulu. Yrityksen koolla tai työntekijöiden määrällä ei ole merkitystä verotusedun saamisessa.

Yhtiöllä pitää olla kirjallinen päätös järjestelmällisen työterveyshammashoidon järjestämisestä. Päätöksestä tulee ilmetä kuinka paljon työntekijöiden hammashoitoa korvataan. Muussa tapauksessa korvaukset ovat työntekijälle aina palkkaa

Edun on oltava tasapuolinen ja sen pitää koskea koko henkilökuntaa. Edun määrää voidaan kuitenkin porrastaa esimerkiksi työsuhteen pituuden perusteella siten, että se kannustaa pitkää työsuhdetta.

Edun on oltava kohtuullinen ja tavanomainen. Kohtuullisuutta ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty.

Näillä edellytyksillä yritys voi itse määritellä mitä kaikkia hoitotoimenpiteitä korvataan.

Veroton etu työntekijälle

Yhteiskuntamme on perinteisesti tukenut työterveyden ylläpitoa ja on velvoittanut työnantajat lainsäädännön keinoin järjestämään työntekijöidensä työterveyshuollon. Useat valtionyhtiöt ovat jo toistakymmentä vuotta sitten alkaneet korvata työntekijöidensä järjestelmällistä hammashoitoa. Vakiintuneen käytännön mukaan työnantajan maksama korvaus työntekijän hammashoidon kuluista on työntekijälle kokonaisuudessaan verovapaa etu edellyttäen, että yrityksen tarjoama hammashoito on järjestelmällistä, tasapuolista ja kohtuullista.

Laatutekijät

Laatuyritykselle on ominaista asiakaslähtöisyys sekä oman toiminnan seuraaminen ja jatkuva parantaminen. Työterveyssopimuksen Hammaslääkäriasema Studiodentin kanssa solmineet yritykset saavat halutessaan säännöllisesti raportin koko henkilökunnan suun terveyden keskimääräisestä kehittymisestä.

Hammaslääkäriasema Studiodent mittaa myös sopimuksen piirissä olevan henkilöstön asiakas-tyytyväisyyttä saamaansa palveluun nähden. Näin yritys saa selkeän palautteen työterveyshammas-hoidon onnistumisesta.

Työterveyshammashoidon järjestäminen sopimuksella on yritykselle helpointa. Jos sopimusta ei ole pitää työntekijällä olla aina lähete saapuessaan hammashoitoon. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut työterveyshammashuollon järjestämisestä, tarvitaan aiheesta lisätietoa. Parhaiten tämä järjestyy yhteisessä tapaamisessa, jossa toiveenne ja tarpeenne kartoitetaan sekä palvelumme ja toimintamallimme esitellään. Kerätyn tiedon pohjalta esitämme sitten tarjouksen yrityksen työterveyshammashoito-ohjelmaksi. Hoitopalvelujen laajuus ja hoidon järjestely on aina sovittavissa joustavasti yrityskohtaisesti. Vastaanottomme tarjoaa yrityksellenne helpon ja kätevän tavan järjestää työpaikkahammashoitonne kuntoon yhdellä sopimuksella.

Ota meihin yhteyttä

Hammaslääkäriasema Studiodent
Uudenmaankatu 1 A , 2 krs.
05800 Hyvinkää
Ajanvaraus: 019- 433 330
www.studiodent.fi
info@studiodent.fi